Oldalak

II. Karekin örmény katolikosz látogatása a Vatikánban

Az örmény apostoli egyház legfőbb pátriárkáját és az összes örmény katolikoszát és kíséretét csütörtökön délelőtt fél tizenegykor fogadta Ferenc pápa. A Szentatya napi tevékenységéről kiadott tájékoztató szerint a fogadás magánbeszélgetéssel kezdődött, majd bemutatták az örmény küldöttséget. A beszédek után ajándékcserére került sor, végül mindannyian a Redemptoris Mater kápolnába indultak, ahol közös imádságra került sor. 

Ferenc pápa rendkívüli kegyelemnek nevezte beszédében a találkozást II. Karekinnel és vele együtt hálát adott Istennek amiatt, hogy az utóbbi években megerősödtek a kapcsolatok az Örmény Apostoli Egyház és a római egyház között. Erre azért is sor kerülhetett, mert olyan nagy események történtek, amelyek mindörökre beíródtak az emlékezetbe. Ilyen volt II. János Pál 2001-ben Örményországban tett látogatása és II. Karekin nagyra értékelt jelenléte a Vatikánban, nevezetesen XVI. Benedek pápánál tett hivatalos látogatása 2008-ban, tavaly pedig amikor Róma új püspöke megkezdte szolgálatát. 

Ferenc pápa felidézte azt is, hogy 2000-ben Őszentsége II. Karekin részt vett a XX. század vértanúira emlékező szertartáson. A múlt század tragikus eseményei során többen ontották vérűket Krisztusért, mint az első századokban – emlékezett rá a Szentatya – és a vértanúságban az örmény nemzet gyermekeit tiszteletreméltó hely illeti meg. „A kereszt misztériuma nagymértékben megjelöli az örmény nép emlékezetét. Erről tanúskodnak azok a szépséges kőkeresztek, amelyek mindenütt ékeskednek szülőföldjük útjain. 

Az örmény nép számtalan gyermeke közvetlenül osztozott Krisztus passiójának kelyhében. Tragikus de ugyanakkor magasrendű tanúbizonyságukról nem szabad megfeledkezni” – hangsúlyozta Ferenc pápa. Amint az ősegyházban a mártírok vére új keresztények magja lett, ugyanígy napjainkban a sok hívő vértanúsága a keresztények egységének magjává vált. A szenvedés és a vértanúság ökumenizmusa felbecsülhetetlen felhívás arra, hogy haladjunk előre az egyházak kiengesztelődésének útján. Érezzük kötelességünknek, hogy a testvéri szeretetnek ezen az útján járjunk, hogy ezzel is lerójuk hálánkat annyi testvérünk szenvedése előtt. 

Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa köszönetet mondott II. Karekin pátriárkának az ökumenikus párbeszéd tényleges elősegítéséért, főként a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai vegyes-bizottság megbeszéléseiben való részvételével. 

Imádkozzunk kölcsönösen egymásért. A Szentlélek világítson és vezessen bennünket az annyira remélt nap felé, amikor osztozhatunk az Eucharisztia asztalában. Isten Szent Anyja járjon közben az örmény népért most és mindörökké – mondta végül Ferenc pápa II. Karekin örmény katolikoszhoz intézett beszédében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése