Oldalak

Csíksomolyó - Oláh Dénes lesz a csíksomlyói búcsú ünnepi szónoka

Az idei pünkösdi búcsú mottója: „Boldog a méh, amely téged hordott” (Lk 11,27), ünnepi szónoka pedig Oláh Dénes maros-küküllői főesperes lesz – tájékoztat a Székelyhon.ro nyomán a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye.

„A zarándoklat, az útra kelés igénye ma is él az emberben. A 21. században, ismételten, a zarándoklatok reneszánszát éljük, külső utakra indulunk, egy meghatározott szent hely felé, ugyanakkor egy belső utat is megteszünk önmagunk belső szentélye felé” – hangsúlyozta az egy hónap múlva, június hetedikén megtartandó csíksomlyói pünkösdi búcsúval kapcsolatban Urbán Erik ferences testvér, a kegytemplom igazgatója.

Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú mottója: „Boldog a méh, amely téged hordott” (Lk 11,27); Urbán Erik ferences testvér szerint a mondat utal Máriára, a mi Urunk, Jézus Krisztus édesanyjára, a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye pasztorális évére, ahol a plébánia évét hirdették meg, illetve a csíksomlyói kegytemplomra, amely évszázadokon keresztül, mint egy anyaméh, védelmezi a zarándokokat.

A templomigazgató a mottóval kapcsolatban kiemelte: „Máriát sokszor közel érezzük magunkhoz, zarándokútjainkat gyakran hasonlíthatjuk az ő zarándokútjaihoz, amelyek olykor nehezek, akadályokkal telítettek és homályosak. Ennek ellenére a nemzedékek boldognak hirdetik Máriát, a hit asszonyát, az isteni akarat elfogadóját, a termékeny anyaság példaképét.”

Urbán Erik szerint ahányszor emlékezetünkbe idézzük a 2014-es pünkösdi búcsú mottóját, óhatatlanul eszünkbe jutnak szüleink is. „Boldog az a férj és feleség, aki mer az élet mellett dönteni. Boldog az a nő, akit Isten gyermekkel ajándékoz meg, akinek jövője van, aki megszépül, aki mer Isten akaratából édesanya lenni. Az idei zarándoklatunkat ajánljuk a legszentebb édesanya, Szűz Mária oltalmába, és kérjük közbenjárását, hogy hátat tudjunk fordítani az életellenes kultúrának, és felismerjük a jövőt, az egyedüli utat, az igazi megtérést, az igazi Krisztus-követést” – hangsúlyozza a ferences testvér.

Urbán Erik elmondta azt is, hogy az idei búcsú ünnepi szónoka Oláh Dénes, Maros-Küküllő kerület főesperese lesz. A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Egyházközség plébánosa 1957. január 31-én született Korondon, 1983-ban szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban Jakab Antal püspök, 2009 óta szolgál jelenlegi plébániáján.

Papi jelmondata: „Itt vagyok, Uram, engem küldj!” (Iz 6,8). Izajás próféta szavait, vagyis az engedelmességet tartja papi hivatása alapjának. „A papi élet lényege – vallja a főesperes – az engedelmesség, ami maga a hit, és a hit maga az engedelmesség. Ennek szellemében vállaltam el a csíksomlyói búcsúra való felkérést is. Ha a Szűzanya engem, a méltatlant szemelt ki a ferences atyák által erre a magasztos szolgálatra, akkor én alázattal elfogadom megtisztelő rám tekintését, és az ő segítségével megpróbálok minden tőlem telhetőt megtenni, hogy szívemet fogékonnyá, lelkemet készségessé, ajkamat pedig alkalmassá tegyem erre a magasztos szolgálatra.”

Oláh Dénes egyházirodalmi munkássága is jelentős, több kötete jelent meg az elmúlt években. A főesperes a csángók kedvelt gyóntatója csíksomlyói búcsúkon, hiszen nála „oláhul” is lehet gyónni.

Forrás: Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése