Oldalak

Barsi Balázs OFM: A szeretet csak bizonyos partok között marad tiszta, Isten életét közlő ajándék

Mondhatnád, én már Krisztus híve, barátja vagyok, rám már nem érvényes a Tízparancsolat, hanem csak a Szent Ágoston-i elv: „Szeress, és tégy, amit akarsz!” Vigyázz, az Úr nem megszüntetni jött a Törvényt, hanem beteljesíteni. A Tízparancs negatív formulái, tiltásai a partokat jelzik, melyek között az élet vize hömpölyög. Ha nem lennének partok, ha gáttalanul áradna és terülne szét ez a víz, megszűnne éltető folyam lenni, megposhadna és mocsárrá változna. A szeretet csak bizonyos partok között marad tiszta, Isten életét közlő ajándék.

Aki tehát káromolja az Úr nevét, aki nem szenteli meg az Úr napját, lehetnek bármilyen fennkölt eszméi és érzelmei, tehet bármennyi jót, nem szereti Istent. Hasonlóképpen, aki gyilkol, ha csak szavával vagy tekintetével is, hiába beszél a szeretetről, aki paráználkodik, hiába érzi, hogy őrülten szerelmes, aki hazudik és meglopja a másikat, hiába tart fenn baráti kapcsolatot vele és mutat kedvességet iránta, nem szereti testvérét. Keresztény életed talán azért totális kudarc, mert mindezt nem gondoltad végig. Sok olyan divatos lelki könyvet olvastál, amely szemet huny a tiltások fölött, és felszínesen fecseg a szeretetről. Vedd elő inkább Keresztes Szent János vagy a két Szent Teréz könyveit, majd ők megmutatják neked, mit jelent úgy szeretni, ahogy Jézus értette és Szent Ágoston tanította.

Lelked frigyládájából nem hiányozhat az életet mentő, szabadító és gyógyító tíz isteni szó, a parancsba foglalt istenszeretet és a tiltó formákban megfogalmazott emberszeretet. Majd ha már az isteni törvény tökéletes kinyilatkoztatását, Jézus Krisztust szívedbe fogadtad, ha egészen egy életet élsz vele, akkor valóban nem lesz többé szükséged parancsra és tiltásra, hiszen akkor már az fog nehezedre esni, hogy bármi olyat tégy, ami Isten szeretete ellen való.

Forrás: Barsi Balázs - Telek Péter-Pál: Magasság és mélység

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése